Profile

Layout

Direction

Cpanel
Şimdi Buradasınız: Akla Takılan İman Esasları

Şikayete Hakkımız Var mı?

" >http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en" >

<style type="text/css">
</style>
<script language="JavaScript1.2">

var x,y
var kern=20
var flag=0
var message="Bijî Serok APO"
message=message.split("")
var xpos=new Array()
for (i=0;i<message.length;i++) {
xpos[i]=-50
}
var ypos=new Array()
for (i=0;i<message.length;i++) {
ypos[i]=-50
}
function handlerMM(e){
x = (e) ? e.pageX : document.body.scrollLeft+event.clientX
y = (e) ? e.pageY : document.body.scrollTop+event.clientY
flag=1
}
function makebanner() {
if (flag==1) {
for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
xpos[i]=xpos[i-1]+kern
ypos[i]=ypos[i-1]
}
xpos[0]=x+kern
ypos[0]=y
for (i=0; i<message.length; i++) {
if (document.getElementById) {
var thisspan = document.getElementById("span"+i).style
} else {
var thisspan = eval((document.layers)?"document.span"+i:"span"+(i)+".style")
}
if (thisspan.posLeft) {
thisspan.posLeft=xpos[i]
thisspan.posTop=ypos[i]
}
if (!thisspan.posLeft) {
thisspan.left=xpos[i]
thisspan.top=ypos[i]
}
}
}
var timer=setTimeout("makebanner()",30)
}
window.onload=makebanner;
</script>

<script language="JavaScript1.2">
for (i=0;i<message.length;i++) {
document.write("<span id='span"+i+"' class='spanstyle'>")
document.write(message[i])
document.write("</span>")
}
if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
}
document.onmousemove = handlerMM;

</script>

<style type="text/css">
<!--
.spanstyle {
position:absolute;
visibility:visible;
top:-50px;
font-size:15pt;
font-family:book antiqua;
font-weight:bold;
color:#FC0;
}
BODY {
width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll;
}
-->
</style>

<script>
function start() {

makebanner();
teclear();
}
window.onload = start;
</script>

</body></head></html>

<style>

.style1{text-align:center;width:960px;padding:25px 0;margin:0px auto;position:relative;background:rgba(0,0,0,0.7);box-shadow:inset -2px 0 5px #707070,inset

2px 0 5px #707070;-moz-box-shadow:inset -2px 0 5px #707070,inset 2px 0 5px #707070;-webkit-box-shadow:inset -2px 0 5px #707070,inset 2px 0 5px #707070}

http://m1305.hizliresim.com/19/p/nb3py.jpg" border="0" width="600" height="500">

http://img1.loadtr.com/b-526645-g%C3%BCvercin1.gif" border="0" width="70" height="70"> ! Hacked By Med Hack

<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="red"><b> ÖNDER APONUN SANAL GERİLLALARI TARAFINDAN HACKLENDİNİZ </b></font></br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="yellow"><b> REBER APO ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞANA KADAR</b></font> </br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="green"><b> BİZ DURMAYACAĞIZ </b></font></br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="red"><b> KÜRT HALK ÖNDERİ </b></font></br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="yellow"><b> VE KÜRT HALKINA YEMİN EDERİZ Kİ </b></font></br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="green"><b> BU ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZDE </b></font></br></br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="red"><b></b>"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR DİRENECEĞİZ"</font></br><br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="yellow"><b> BİJİ SEROK APO </b></font></br><br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="green"><b> Bijî PKK </b></font></br><br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="red"><b>Bijî HPG</b></font></br><br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="yellow"><b> Bijî Kurd û Kurdistan </b></font></br>

<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="yellow"><b> Partiya Hackeren Kurd</b></font></br>

http://twitter.com/m3dhack" target=new>http://in.sitekodlari.com/tw/19.jpg" border="0">m3dhack

</br>

</br>

var mymessage = " BİJİ SEROK APO";
function rtclickcheck(keyp){
if (navigator.appName == "Netscape" && keyp.which == 3) {
alert(mymessage);
return false;
}

if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1 && event.button == 2) {
alert(mymessage);
return false;
}
}

document.onmousedown = rtclickcheck
//-->
</script>

<!---kopyalama yasak mesaji--->
<body onunload="window.alert('Hak icin hack ">

</??????? ????20081209/>

</script></body>

</iframe>

<center><img src="">

http://www.uploadmusic.org">

<SCRIPT language=JavaScript>

if (document.all){

Cols=15;

Cl=24; //Peşpeşe geliş mesafeleri!

Cs=50; //Sayfaya enine yayılış mesafeleri!

Ts=15; //Rakamların büyüklükleri!

Tc='#008800';//Renk

Tc1='#00ff00';//Renk1

MnS=22; //Akış hızları!

MxS=25; //Akış hızları!

I=Cs;

Sp=new Array();S=new Array();Y=new Array(5,6);

C=new Array();M=new Array();B=new Array();

RC=new Array();E=new Array();Tcc=new Array(0,1,7,9,3,2);

document.write("<div id='Container' style='position:absolute;top:0;left:-"+Cs+"'>");

document.write("<div style='position:relative'>");

for(i=0; i < Cols; i++){

S[i]=I+=Cs;

document.write("<div id='A' style='position:absolute;top:0;font-family:Arial;font-size:"

+Ts+"px;left:"+S[i]+";width:"+Ts+"px;height:0px;color:"+Tc+";visibility:hidden'></div>");

}

document.write("</div></div>");


for(j=0; j < Cols; j++){

RC[j]=1+Math.round(Math.random()*Cl);

Y[j]=0;

Sp[j]=Math.round(MnS+Math.random()*MxS);

for(i=0; i < RC[j]; i++){

B[i]='';

C[i]=Math.round(Math.random()*1)+' ';

M[j]=B[0]+=C[i];

}

}

function Cycle(){

Container.style.top=window.document.body.scrollTop;

for (i=0; i < Cols; i++){

var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length);

E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>';

Y[i]+=Sp[i];


if (Y[i] > window.document.body.clientHeight){

for(i2=0; i2 < Cols; i2++){

RC[i2]=1+Math.round(Math.random()*Cl);

for(i3=0; i3 < RC[i2]; i3++){

B[i3]='';

C[i3]=Math.round(Math.random()*1)+' ';

C[Math.floor(Math.random()*i2)]=' '+' ';

M[i]=B[0]+=C[i3];

Y[i]=-Ts*M[i].length/1.5;

A[i].style.visibility='visible';

}

Sp[i]=Math.round(MnS+Math.random()*MxS);

}

}

A[i].style.top=Y[i];

A[i].innerHTML=M[i]+' '+E[i]+' ';

}

setTimeout('Cycle()',20)

}

Cycle();

}

</SCRIPT>


<P></P>

<SCRIPT language=JavaScript>

<!--


function SymError()

{

return true;

}


window.onerror = SymError;


//-->

</SCRIPT>


<META http-equiv=Content-Language content=pt-br>

<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR>

<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId>

<META http-equiv=Content-Language content=tr>

http://server33.hypermart.net/celibol/"

name=GENERATOR>


<STYLE fprolloverstyle>A:hover {

FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #ff0000

}

</STYLE>


<SCRIPT language=javascript>

<!--

function Is() {

var agent = navigator.userAgent.toLowerCase();

this.major = parseInt(navigator.appVersion);

this.minor = parseFloat(navigator.appVersion);

this.ns = ((agent.indexOf('mozilla')!=-1) && ((agent.indexOf('spoofer')==-1) && (agent.indexOf('compatible') == -1)));

this.ns2 = (this.ns && (this.major == 2));

this.ns3 = (this.ns && (this.major == 3));

this.ns4b = (this.ns && (this.major == 4) && (this.minor <= 4.03));

this.ns4 = (this.ns && (this.major >= 4));

this.ie = (agent.indexOf("msie") != -1);

this.ie3 = (this.ie && (this.major == 2));

this.ie4 = (this.ie && (this.major >= 4));

this.op3 = (agent.indexOf("opera") != -1);

}


var is = new Is()

if(is.ns4) {

doc = "document";

sty = "";

htm = ".document"


} else if(is.ie4) {

doc = "document.all";

sty = ".style";

htm = ""

}

.http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd


Allah’ın zatını, aklımızla anlayabilir miyiz?

Akil , Allah'ın zatının varlığını Bilir , ancak mahiyetini bilemez . Henüz kendi mahiyetini bilmeyen insan aklının , Boyle BİR yola girmesi ONU ancak şirke düşürür . Çünkü Allah'ın zatı hakkında her ne düşünse , bunlar onun kendi thumb_akildüşüncesinin mahsulüdür . İnsan , ancak Allah'ın yarattığı su Varlık alemini anlamaya çalışabilir , Onun mahlukatını tefekkür edebilir ; zatını Aliyormusun . Onun zatının Kutsi mahiyetini ancak kendisi Bilir .

Ne onun varlığı Görür , ne Kulak onu Sesi işitir , ne de Akil her şeyi anlar Göz . Her Sey Allah'ın mülkü ve mahlûku . Akil İMKB, onu şeyden sadece BİR Sey o . Ve her mahlûk hazırsındır , o da mahdut yani sınırlı . Henüz BİR hücreyi safra tam olarak izah edememiş , Genin şifrelerini çözememiş . OTE yandan galaksilere sınır biçememiş , semanın büyüklüğünü rakamlara dökememiş . Kısacası , insan Akli henüz mahlûkat dairesini bütünüyle anlamış Aliyormusun . Ayşe hâliyle kalkıyor , hâlıkıyeti anlamaya , Allah'ın Mukaddes zatı hakkında tahminler yürütmeye çalışıyor .

Read more...

İnanmak ihtiyacı doğuştan mıdır?

İsviçreli psikolog Pierre Bovet, "Din Duygusu ve Çocuk Psikolojisi" adlı eserinde, belli bir yaşa gelen bütün normal çocukların, sırf kendilerine mahsus tamamen "kendi malları" olan (yani fıtratlarında bulunan) sanki "tabii bir dinleri" vardır. Bu iptidai inançların teşekkülünde, cemiyet kadar, ferdin şuur, idrak ve muhayyilesi de önemli rol oynar. Belki çocuk, cemiyetten edindiği dini kavramların muhtevasını, bizzat kendisi tayin eder. Ancak, zamanla cemiyet ile kendi arasındaki tezatları görür, yeni intibaklara gider. Şanlı Peygamberimiz (asv)'den öğrendiğimize göre: "Bütün çocuklar İslam fıtratı üzere doğarlar, daha sonra, onları, anaları, babaları (ve cemiyet) şu veya bu dine sokar."

Read more...

İman Esasları

İmanın alti rüknü vardır : Bunlar , Allah'a , ahirete , meleklere , kitaplara , peygamberlere , kadere iman etmektir . BİR insanın Mümin olabilmesi tıklayın araya geldi alti esasın tamamına inanması gerekir . BİR tek iman rüknüne inanmayan insan , Mümin olamaz . Zira , iman esasları birbiriyle alakalıdır .

1 . Allah'a İman :
İman esaslarının birincisi Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır . BİR Müslüman şeyden evvel iman Eder ki Allah vardır ve birdir ; kainat Onun eseridir tanışır . Ne zatında , ne sıfatlarında , ne de fiillerinde ortağı , esi ve benzeri yoktur . Sıfatları mahlukatın sıfatlarına benzemez .

Read more...