Profile

Layout

Direction

Cpanel
Şimdi Buradasınız: Akla Takılan Uçurumun Kenarı

Âhirete gidip gelen mi var?

soruÖYLE BİR SORUYU soranlara şöyle demek lazım:
Olmaz olur mu hiç? Var olan bir şeyden haber veren olmaz mı?
Âhiret var ki, ondan haber veriliyor; âhiret var ki, ondan söz ediliyor; âhiret var ki, sürekli oralar anlatılıyor.
Kim haber veriyor, kim anlatıyor?
Âhiret konusunda kim söz sahibi ise, kim bilgi sahibi ise, kim uzmansa o haber veriyor.
Bu konuda söz sahibi birisi varsa, o da Yüce Allah'ın ken­disine resul ve elçi olarak seçtiği Peygamberimiz Aleyhissalâ-tü Vesselamdır
Cenab-ı Hak, ona geçmişin ve geleceğin bütün bilgilerini vermiş, o da insanlara bu bilgileri aktarmış ve anlatmış.
Onun bilgi kaynağı ise, elinde ebedi bir mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitap, ilk geldiği gün gibi sağlam ve taze bilgilerle bizim de elimizde ve önümüzde duruyor.

Read more...

"Allah gelse, seni elimden alamaz!"

Bir öfke sonucu, bir kızgınlık anında, düşünmeden bu sözü söyleyen kişinin Allah’ın gücü ve kudreti konusunda en ufak bir bilgisinin olmadığı anlaşılıyor.
Bir kere Allah’ın gücünün ve kudretinin ne bir sınırı vardır, ne bir hududu... Çünkü Allah’ın kudreti sonsuzdur, sınırsızdır.

"Ve hüve alâ külli şey’in kadîr", yani "Allah’ın her şeye gücü yeter" ifadesi, Kur’an’da 40-50 yerde geçiyor.

"Her şey" derken, bu ifadenin içine girmeyen kalmıyor. Allah’ın kendi zatı dışında, varlık âleminde bulunan, Allah tarafından yaratılmış olan, aklımıza gelen gelmeyen bütün yaratıklar bu “her şey”in içindedir.

Read more...

İnsanı aldanmaya götüren sebepler

Hz. Âdem (as)'dan beri insanlar birbirilerine zıd iki ayrı yolda yürüye gelmişlerdir. Bunlardan birisi hak ve hidayet yolu, diğeri ise küfür ve dalâlet yoludur. Bütün güzellikler, hayırlar, saadetler birinci yolun; bütün çirkinlikler ve şerler ise ikinci yolun meyveleridir.
İnsandaki kalp, akıl ve vicdan onu birinci yola sevkederken, nefis, his ve hevâ da ikinci yola iterler. Bunun sonucu olarak insanın iç dünyası çalkantılara ve çarpışmalara sahne olur.
Bu iç harpler bir taraftan iman, salih amel ve istikameti, diğer taraftan küfür, isyan ve anarşiyi doğururlar.
Burada insanları aldatarak yanlış yollara sevk eden ve hakikati görmelerine perde olan sebebler üzerinde duracağız.
Bu sebeplerin başlıcaları şunlardır:

Read more...