Profile

Layout

Direction

Cpanel
Şimdi Buradasınız: Kur'an

O sinelerde olan herşeyi hakkıyla bilir!

35Bir de Rabbinize dönerek Ondan bağışlanma dileyin ki O da sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir şekilde nasiplendirsin ve her fazilet sahibine hakkını versin.
 Ama yüz çevirirseniz, başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım.
Dönüşünüz Allah’adır. Onun gücü herşeye yeter.
Bakın, onlar Allah’tan gizlenmek için sinelerini nasıl sarıp sarmalıyorlar.
 Heyhat! Onlar örtülerine büründüklerinde, Allah onların gizlediklerini de bilmektedir, açığa vurduklarını da.
Hiç şüphe yok ki, O sinelerde olan herşeyi hakkıyla bilir
Hûd Sûresi : 3-5

Bilin ki dünya şunlardan ibarettir...

thumb_62320Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider). Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah’ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir.

Hadîd  20

Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır

Thumbnail imageSize ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz?
Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah’ındır.
İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve savaşanlar, (diğerleri ile) bir değildir.
Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir.
Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı (cenneti) vadetmiştir.
Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
 Hadîd Sûresi; 10

Gerçek iyilik, şöyle olur!..

İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.(Bakara:177)